التهاب لثه در ارتودنسی به چه علتی اتفاق می افتد؟ روش های کاهش آن